Hvilke sirkulærøkonomi-temaer bør inn i OMPen?

strukturert rivning

gjenbruk i nybygg

innbyggerinvolvering

innovasjon

behandling av forurensede masser

2 votes

🏆 : Loading...

👋🏻 Make a Polly

Random Pollys 🎲

should I get bangs

   
                       
                                               

is this too many piercings in one ear?¿¿

   
                       
                                               

is this too many rings in one ear?¿¿ 🤑